Skip to content

Sprawy rodzinne

W ramach spraw rodzinnych, uregulowanych głównie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, zakres świadczonych przeze mnie usług można podzielić na kilka kategorii. W każdej z nich zajmuję się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem pism oraz reprezentacją Klientów w sądzie.
Pierwsza kategoria dotyczy spraw między małżonkami i są to głównie postępowania rozwodowe, separacje, ustanowienia rozdzielności majątkowej, podziały majątku byłych małżonków, alimenty od byłego małżonka.
Druga kategoria dotyczy spraw pomiędzy rodzicami, a dziećmi. Najczęściej będą to postępowania o zasądzenie od rodzica na rzecz dziecka alimentów, pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej bądź jej ograniczenie, ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem, zaprzeczenie bądź ustalenie ojcostwa.
Trzecią kategorią są sprawy rozstrzygane przez sądy dla nieletnich, które mają charakter karny i dotyczą chociażby stwierdzenia demoralizacji dziecka.

Podsumowując, zajmuję się m.in. następującymi sprawami:

  • o rozwód i unieważnienie małżeństwa,
  • o separację,
  • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków,
  • o podział majątku wspólnego,
  • o wykonywanie władzy rodzicielskiej,
  • o alimenty,
  • o ustalenie kontaktów,
  •  o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
  • o przysposobienie dziecka,
Ważne

Z uwagi na to, że nie jest możliwe określenie każdej sprawy z jaką mogą mieć Państwo problem, zapraszam do kontaktu osobistego w Kancelarii, ewentualnie telefonicznego bądź mailowego celem omówienia szczegółów i znalezienia rozwiązania. Ceny za poszczególne usługi ustalane są po rozmowie z Klientem.

Miejsce świadczenia usług

Zakresem miejscowym mojej działalności jest głównie województwo warmińsko-mazurskie (m.in. Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce) i podlaskie (m. in. Suwałki, Białystok, Grajewo, Augustów). Jednakże na co dzień świadczę pomoc Klientom mieszkającym czy prowadzącym działalność gospodarczą w całej Polsce jak i za granicą. Aktualne możliwości sprzętowe pozwalają na prowadzenie nam współpracy także na odległość.

Kontakt

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Administratorem Twoich danych osobowych przesyłanych mailowo, w formularzu kontaktowym lub podawanych telefonicznie jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Żabiński, Słowackiego 2/1, 19-300 Ełk, NIP: 7431921872. Dane przetwarzane są w zakresie i celu odpowiedzi na pytanie/ wiadomość. Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane można znaleźć klikając tutaj>