Skip to content

Sprawy karne i wykroczenia

W zakresie sprawy karnych pomagam Klientom od samego początku postępowania. Obronę moich Klientów zaczynam już na etapie pierwszych przesłuchań jeszcze przed przedstawieniem zarzutów. Swoją pracę kontynuuję także w toku postępowania przygotowawczego, które prowadzone jest przez policję i prokuratora. Jeżeli zajdzie taka konieczność reprezentuję Klientów przed sądem pierwszej i drugiej instancji.

Zajmuję się również reprezentacją osób pokrzywdzonych przestępstwem. W takiej sytuacji pomagam Klientom w toku postępowania przygotowawczego i sądowego poprzez ich reprezentację. Należy pamiętać, że osoba pokrzywdzona może korzystać z wielu uprawnień przynależnych stronie i brać czynny udział w sprawie, aby uzyskać od sprawcy przestępstwa nawiązkę, zadośćuczynienie bądź naprawienie szkody.

W zakresie spraw karnych mieszczą się również sprawy wykonawcze dotyczące osób skazanych prawomocnym wyrokiem. W tej dziedzinie świadczę usługi polegające na sporządzaniu np. wniosków o odroczenie wykonania kary, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary, o udzielenie przepustki, o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, o rozłożenie na raty grzywny i kosztów sądowych.

Równocześnie reprezentuję Klientów w toku postępowań, na których rozstrzygane są w/w wnioski.
Odnośnie wykroczeń moja pomoc dla osób obwinionych skupia się na reprezentacji przed sądem oraz sporządzaniu odpowiednich pism procesowych, chociażby wniosku o uchylenie mandatu.

Reasumując, zajmuję się sprawami karnymi na wszystkich etapach postępowania;

  • obroną w sprawach o wykroczenia;
  • reprezentowaniem pokrzywdzonych w procesie jako oskarżycieli posiłkowych;
  • podejmowaniem czynności w postępowaniu karnym wykonawczym m.in.: w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, przerwę w wykonaniu kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
  • reprezentowaniem skazanych w sprawach o wydanie wyroku łącznego;
  • postępowaniem w sprawach nieletnich,
  • sporządzeniem pism procesowych w sprawach karnych m.in. apelacje, zażalenia, prywatne akty oskarżenia, subsydiarne akty oskarżenia.
  • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia, sporządzanie wniosków o uchylenie mandatu.
Ważne

Z uwagi na to, że nie jest możliwe określenie każdej sprawy z jaką mogą mieć Państwo problem, zapraszam do kontaktu osobistego w Kancelarii, ewentualnie telefonicznego bądź mailowego celem omówienia szczegółów i znalezienia rozwiązania. Ceny za poszczególne usługi ustalane są po rozmowie z Klientem.

Miejsce świadczenia usług

Zakresem miejscowym mojej działalności jest głównie województwo warmińsko-mazurskie (m.in. Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce) i podlaskie (m. in. Suwałki, Białystok, Grajewo, Augustów). Jednakże na co dzień świadczę pomoc Klientom mieszkającym czy prowadzącym działalność gospodarczą w całej Polsce jak i za granicą. Aktualne możliwości sprzętowe pozwalają na prowadzenie nam współpracy także na odległość.

Kontakt

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Administratorem Twoich danych osobowych przesyłanych mailowo, w formularzu kontaktowym lub podawanych telefonicznie jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Żabiński, Słowackiego 2/1, 19-300 Ełk, NIP: 7431921872. Dane przetwarzane są w zakresie i celu odpowiedzi na pytanie/ wiadomość. Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane można znaleźć klikając tutaj>