Skip to content

Sprawy Cywilne

Prawo cywilne jest bardzo szeroką dziedziną i pod pojęciem „sprawy cywilnej” można zmieścić większość zagadnień, z którymi zwracają się do mnie Klienci. Np. na podstawie stanu faktycznego polegającego na tym, że Klient nie otrzymał zapłaty za wykonaną usługę, wskażę standardową drogę podejmowaną przeze mnie. Jeżeli jest ku temu możliwość zawsze staram się na samym początku dążyć do ugodowego załatwienia sprawy, ponieważ często jest to korzystne dla mojego Klienta.

Przede wszystkim taka forma oszczędza czas i pieniądze Klienta – a to jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody, a takie rozmowy zawsze poprzedzam przygotowanym przeze mnie wezwaniem do zapłaty, to przechodzę do przedstawienia dla Klienta wszelkich informacji związanych z wniesieniem sprawy do sądu i podjęciem stosownej decyzji. Zajmuję się sporządzeniem pozwu i reprezentacją Klienta w sądzie podczas rozpraw.

Zakładając, że zapadnie korzystny wyrok, a dłużnik pomimo to nie zapłaci należności, oferuję dla Klienta moje usługi również w postępowaniu egzekucyjnym, co polega na przygotowaniu wniosku egzekucyjnego i reprezentację w tymże postępowaniu.
Powyższy opis dotyczy modelowej sprawy cywilnej.

Proszę jednak pamiętać, że Klienci zgłaszają się z bardzo różnymi problemami, które można zakwalifikować do tej kategorii. Ważne jest to, że każdy taki przypadek rozpatruję indywidualnie i staram się dobrać działania odpowiednie do konkretnej sytuacji, bo nie zawsze będą się one mieściły w powyższym schemacie.

Podsumowując, w sprawach cywilnych świadczę m.in. następujące usługi:

 • reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym, w sprawach m.in. o:
  • zapłatę,
  • o wydanie,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie,
  • odszkodowanie za działanie wyrządzone czynem niedozwolonym,
  • spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia,
  • zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów poniesionych na rzecz wspólną,
  • o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia należnego osobom pokrzywdzonym w wypadkach
  • komunikacyjnych, odszkodowania od jednostek świadczących usługi medyczne
 • opiniowanie, doradztwo, a także sporządzanie pism procesowych w zakresie praw i obowiązków stron w stosunkach umownych (np. sprzedaż, najem, zlecenie, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane),
 • reprezentacja stron w postępowaniach z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania różnego rodzaju umów;
 • sporządzanie m.in. pozwów oraz wniosków w postępowaniu nieprocesowym, apelacji oraz zażaleń;
 • podejmowanie czynności związanych z dochodzeniem roszczeń (wezwania do zapłaty), a także ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami.
Ważne

Z uwagi na to, że nie jest możliwe określenie każdej sprawy z jaką mogą mieć Państwo problem, zapraszam do kontaktu osobistego w Kancelarii, ewentualnie telefonicznego bądź mailowego celem omówienia szczegółów i znalezienia rozwiązania. Ceny za poszczególne usługi ustalane są po rozmowie z Klientem.

Miejsce świadczenia usług

Zakresem miejscowym mojej działalności jest głównie województwo warmińsko-mazurskie (m.in. Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce) i podlaskie (m. in. Suwałki, Białystok, Grajewo, Augustów). Jednakże na co dzień świadczę pomoc Klientom mieszkającym czy prowadzącym działalność gospodarczą w całej Polsce jak i za granicą. Aktualne możliwości sprzętowe pozwalają na prowadzenie nam współpracy także na odległość.

Kontakt

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Administratorem Twoich danych osobowych przesyłanych mailowo, w formularzu kontaktowym lub podawanych telefonicznie jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Błażej Żabiński, Słowackiego 2/1, 19-300 Ełk, NIP: 7431921872. Dane przetwarzane są w zakresie i celu odpowiedzi na pytanie/ wiadomość. Masz prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Więcej informacji o tym, jak chronimy Twoje dane można znaleźć klikając tutaj>